Thảm Cao Su Chống Tĩnh Điện 1M X 10M X 2MM, 1,2M X 10M X 2MM